Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3,500VNĐ/mo

Apartment for rent in Downtown

667 NE 26th St, Miami, FL 33137, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

Căn hộ

3,500VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

Căn hộ

5,600VNĐ/mo

Complex Building Ocean Front

34th St, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ

5,600VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ

459,000VNĐ2,560VNĐ/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

459,000VNĐ2,560VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

758,000VNĐ3,690VNĐ/sq ft

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1569

758,000VNĐ3,690VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1569

890,000VNĐ3,690VNĐ/sq ft

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

890,000VNĐ3,690VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

1,599,000VNĐ15,000VNĐ/sq ft

Villa with pool

7601 E Treasure Dr, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 2Sq Ft: 3770

Biệt thự

1,599,000VNĐ15,000VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 2Sq Ft: 3770

Biệt thự

1,750,000VNĐ7,500VNĐ/sq ft

Villa for sale

4981 Pine Tree Dr, Miami Beach, FL 33140

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 3458

Biệt thự

1,750,000VNĐ7,500VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 3458

Biệt thự

3,550,000VNĐ2,560VNĐ/sq ft

Gorgeous in green house

8535 Byron Ave, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2456

3,550,000VNĐ2,560VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2456

3,700,000VNĐ9,900VNĐ/sq ft

Luxury villa with oceanview

5130 N Bay Rd, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Biệt thự

3,700,000VNĐ9,900VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Biệt thự

3,900,000VNĐ17,500VNĐ/sq ft

Villa with pool for sale

4528 Prairie Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Biệt thự

3,900,000VNĐ17,500VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Biệt thự

7,599,000VNĐ18,900VNĐ/sq ft

Villa with ocean and bay view

4545 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 4300

Biệt thự

7,599,000VNĐ18,900VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 4300

Biệt thự